Минулоп’ять років роботи обласної ради профспілок після XXV-ої звітно-виборної міжспілкової конференції,  п’ять років напруженої роботи в умовах глибинних реформ, військових дій на сході країни та карантинних обмежень, викликаних пандемією коронавірусу.

Відповідно до Статуту, Президія, Пленум облпрофради складають звіт про свою діяльність за цей період роботи.

Це не тільки привід проаналізувати усі здобутки і прорахунки, а й  прискіпливо підійти до невирішених проблем, над якими усім потрібно буде працювати в найближчій перспективі.

Озираючись на пройдений етап, усвідомлюємо, що навіть у житті людини це невеликий період, але переконані - він також характеризує реальність нашого буття, тим більше, що постійно вносив у нього корективи, зміни, ставив нові вимоги до роботи будь-якого колективу, організації чи громадського об’єднання.

Нові виклики сьогодення змушували нас з іншого боку підійти до визначення ролі і місця профспілок у суспільстві. Вимагали рішучого подолання існуючих недоліків і стереотипів, посилення єдності, виконавської дисципліни, концентрації фінансових ресурсів для ефективного протистояння зростаючому наступу на права працюючих та профспілок.

Що ж було головним?

Що потребує ретельної уваги профспілок у подальшому?

Детальніше - у наступній інформації.

 

Обласна рада профспілок у цифрах та фактах

(2015-2020р.)

Працюючи в екстремальних умовах сьогодення, Президія, Пленум, членські організації облпрофради використовували різноманітні заходи, спрямовані на здійснення представництва та захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілок, зміцнення єдності та посилення профспілкового руху.

При цьому, головна увага зверталася на роль та особливості функціонування профспілкових організацій у період реформування економіки, суспільно-політичної та економічної кризи, ведення воєнних дій на сході та анексії частини території країни, карантинних обмежень, викликаних пандемією коронавірусу COVID-19 та вміння профкадрів і активу удосконалювати форми і методи своєї діяльності у нових соціально-економічних умовах.

Значна увага у звітному періоді приділялася проблемам збереження профспілкового членства, посиленню його мотивації.

Це зумовлено негативною тенденцією зменшення чисельності членів профспілок, і в першу чергу через недалекоглядну політику влади щодо тотального реформування соціально-економічної сфери, лібералізації трудового законодавства, небаченого наступу на права людини праці і профспілок тощо.

За п'ятирічний період кількість   членів    профспілок   зменшилася     на 17047  осіб.

На 279 одиниць скоротилась і кількість первинних профспілкових організацій.

 

Статистичні дані про членство

облпрофради

 

 

2015

2016

2017

2018

на 01.01.20

Кількість первинних організацій

 

1814

 

1727

 

1665

 

1618

 

1535

Усього членів профспілок

 

134205

 

131627

 

127794

 

123605

 

117158

 

Попри все, у звітному періоді облпрофраді вдалося зберегти свою структуру, вона залишається наймасовішою громадською неприбутковою організацією в області і налічує нині 117158 членів профспілок.

На території області діють 1535 первинних, 64 районних, 2 міські та 18 обласних організацій галузевих профспілок. У складі облпрофради 15 первиннних профспілкових організацій, що безпосередньо виходять на профобслуговування облпрофрадою, із загальною чисельністю 5816 членів профспілок.

В усіх районах і містах обласного підпорядкування діють ради по координації діяльності профспілкових організацій, що дає можливість якісніше представляти інтереси спілчан в органах виконавчої влади і місцевого самоврядування.

Найчисельнішими залишаються обласні організації профспілок працівників освіти і науки, охорони здоров’я, агропромислового комплексу, культури, лісового господарства,  держустанов.

54,4 % серед членів профспілок складає  молодь.

За звітний період проведено 7 засідань Пленуму облпрофради, на яких розглянуто актуальні питання посилення профспілкового впливу на подальший соціально-економічний розвиток регіону, зокрема:

- Про завдання профспілкових організацій області щодо зростання розміру заробітної плати працюючих в світлі рішень УІІ з"їзду ФПУ та ХХУ міжспілкової звітно-виборної конференції Чернівецької облпрофради;

- Про  роботу облпрофради, її членських організацій в умовах реалізації Закону України "Про добровільне об"єднання територіальних громад";

- Про виконання зобов"язань  Територіальної угоди між Чернівецькою обласною державною адміністрацією, Чернівецькою обласною радою, Федерацією роботодавців Чернівецької області та Чернівецькою обласною радою профспілок за підсумками роботи 2017 року;

- Про  хід виконання рішень ХХУ міжспілкової звітно-виборної конференції профспілок Чернівецької області;

- Про  стан ринку праці в області, роль та завдання профспілкових організацій по забезпеченню рівня соціально-економічного захисту працюючих.

У рамках пленарного було проведено урочисте засідання Чернівецької облпрофради  з нагоди 70 – ї річниці від дня утворення об’єднання профспілок  Чернівецької області.

У звітному періоді проведено 38 засідань президії облпрофради, на яких розглядалися актуальні питання захисту трудових прав працюючих, посилення громадського контролю за створенням належних умов праці, мотивації профспілкового членства, організації відпочинку та оздоровлення працюючих та їх сімей тощо.

У своїй діяльності облпрофрада постійно отримувала необхідну підтримку та практичну допомогу з боку Федерації профспілок України, її департаментів, відділів, працівників апарату ФПУ.

Пріоритетом для облпрофради було і залишається забезпечення гласності, відкритості і прозорості в її діяльності, інформування кадрів і профспілкового активу про прийняті рішення та хід їх виконання. Задля цього використовувалися наради при голові облпрофради, інформаційні зустрічі з профспілковим активом  області, круглі столи, виїзні зустрічі-семінари. Здійснювалося оперативне висвітлення діяльності облпрофради та її членських організацій на власному веб-сайті та веб-порталі ФПУ,  в газеті “Профспілкові вісті”, а також в регіональних засобах масової інформації.

Щороку проводився обласний конкурс "Кращий голова первинної профспілкової організації" та молодіжний конкурс серед навчальних закладів "Профспілка готова тебе захистити".

У грудні 2017 року відбулися обласні збори голів первинних профспілкових організацій з порядком денним: "Про солідарні дії профспілкових організацій області за гідну працю та соціальну справедливість". Учасники зборів прийняли Резолюцію та Звернення до Кабінету Міністрів України, в яких наголошувалось на необхідність  подальшого поглиблення соціального діалогу як основного інструменту співпраці органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, профспілок і роботодавців у процесі здійснення реформ у країні та у вирішенні питань захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів працюючих.

З метою посилення ролі профспілкових організацій у врегулюванні соціально-трудових відносин, забезпеченні захисту працівників здійснювалося  навчання профспілкового активу, передусім голів первинних профспілкових організацій та членів профспілкових комітетів підприємств, установ і організацій.

Під час проведення заходів, присвячених Року первинної профспілкової організації, обласними галузевими організаціями профспілок на семінарах з профактивом розглядалися актуальні завдання виборних профспілкових органів в роботі первинок, їх лідерів, які несуть велику відповідальність за профспілкову діяльність на громадських засадах.

У галузевих обласних організаціях профспілок працівників охорони здоров’я, освіти і науки, державних установ,  житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення, лісового господарства, соціальної сфери, торгівлі у 2016-2019 роках проводилися семінари-навчання з профспілковим активом, круглі столи з питань: ведення переговорів та укладання колективних договорів, включення до них вимог Генеральної, галузевих, Територіальної угод щодо встановлення мінімальної заробітної плати, різного роду доплат і стимулів, створення належних умов праці,  матеріальної допомоги на оздоровлення тощо.

Облпрофрадою надсилалися членським організаціям методичні рекомендації з питань діяльності первинних профспілкових організацій в умовах децентралізації влади і створення нових об’єднаних територіальних громад, макети колективних договорів, пакет мінімальних соціальних стандартів, які рекомендувалося відстоювати при укладанні колективних договорів, інформаційні бюлетені з питань  організаційної,  правової роботи, охорони праці, інформаційні бюлетені з матеріалами  ФПУ та облпрофради.

Президія, членські організації облпрофради активно співпрацюють з обласними газетами "Буковина", "Чернівці", "Освіта Буковини", "Здоров'я Буковини", газетою "Профспілкові вісті". Створений і діє сайт облпрофради, використовувалися інтернет-технології з миттєвим обміном повідомленнями – месенджерами “Viber”, “Telegram”, розміщенням актуальних новин через соціальну мережу “Facebook”.

Разом з тим інформаційна робота потребує подальшого вдосконалення, та ширшого залучення до неї профактивістів. Це мають  бути не тільки штатні працівники, а люди з первинок, ті, кому є що сказати про профспілкову роботу, поділитись власним досвідом, висловити своє бачення удосконалення та модернізації профспілкового руху.

У звітному періоді значна увага приділялася питанням залучення молоді до активної профспілкової діяльності, посилення мотивації її  членства в профспілках. Дещо активізувала свою діяльність Молодіжна Рада облпрофради, яка висвітлювалася на сайті облпрофради та у соціальній мережі Facebook.

         З метою піднесення престижу профспілкової діяльності за вагомий особистий внесок у розвиток профспілкового руху у звітному періоді президією обласної ради профспілок відзначено Почесною грамотою  облпрофради понад 170 профспілкових активістів та соціальних партнерів.

За поданням Президії  облпрофради нагороджено:

- Почесною грамотою ФПУ –  15  осіб;

- Подякою ФПУ – 10 осіб;

- нагрудним знаком ФПУ «Профспілкова відзнака» - 26 осіб;

- нагрудним знаком ФПУ «Профспілкова звитяга» - 10 осіб;

- нагрудним знаком ФПУ «Заслужений працівник профспілок України»  - 5 осіб;

- почесним знаком ФПУ "За розвиток соціального партнерства" – 6 осіб.

З метою консолідації зусиль профспілок щодо захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів спілчан, згідно з рішеннями Президії, членські організації облпрофради неодноразово брали участь у Всеукраїнських акціях протесту профспілок.

Так, 17 жовтня 2018 року профспілковий актив області взяв участь у Всеукраїнському марші протесту у місті Києві щодо недопущення підвищення ціни на газ та тарифів на житлово-комунальні послуги.

04.07.2019 представники облпрофради взяли участь у солідарній акції  на підтримку дій профспілок Закарпаття і Полтавщини у зв’язку із грубим порушенням їх майнових прав.  

17 грудня 2019 року працівники апарату Чернівецької облпрофради, представники її членських організацій взяли активну участь у Києві в організованій ФПУ солідарній акції протесту проти лібералізації трудового законодавства та небаченого наступу на права профспілок.

30 січня 2020 року обласна рада профспілок підтримала Всеукраїнську акцію протесту, організувавши обласне профспілкове Віче з висуненням вимог про відхилення  антинародних проєктів законів та  звільнення міністра економіки   Тимофія Милованова  і відкликання з посади голови Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галини Третьякової.

30.06.2020 у Чернівцях учасники Всеукраїнської попереджувальної інформаційної акції протесту розповсюджували вимоги профспілок перед будівлями Чернівецької обласної державної адміністрації, Чернівецької міської ради та на Соборній площі обласного центру.

Завдяки узгодженим солідарним діям з ФПУ та іншими профоб’єднаннями, а також неодноразовим зверненням президії облпрофради до Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України, народних депутатів України-вихідців з Чернівецької області було тимчасово зупинено руйнування Трудового кодексу, Закону про профспілки. На жаль, останніми днями влада розпочала новий наступ на права працівників і профспілок та їх майнові права. Користуючись тим,  що в період зростання захворюваності на COVID-19 діє заборона на масові протестні акції, вона знову намагається протягнути через Верховну Раду Україну свої ідеї щодо лібералізації трудових відносин та знівелювання ролі профспілок  у суспільстві.

 

Про роботу облпрофради у сфері зайнятості

Одним із пріоритетних напрямів діяльності обласної ради профспілок, її членських організацій був захист права наших спілчан на працю.

Питання забезпечення продуктивної зайнятості та збереження чисельності працюючих постійно перебували у центрі уваги членських організацій.

У звітному періоді для розв’язання проблем зайнятості активно використовувався механізм міжгалузевих, галузевих регіональних угод та колективних договорів, здійснювалася конструктивна співпраця з обласним Центром зайнятості. Ці проблеми знайшли своє відображення в Територіальних обласних та Чернівецькій міській угодах на 2016 - 2018 і на 2019 - 2020 роки.

Проблеми ринку праці періодично обговорювалися на засіданнях Пленумів, президії облпрофради, Обласної тристоронньої соціально-економічної ради, спільно з соціальними партнерами здійснювався пошук реальних шляхів їх вирішення. З цією метою профспілкова Сторона вносила конкретні конструктивні пропозиції.

Вживалися заходи щодо детінізації трудових відносин. Рішення щодо скорочення або звільнення працюючих з ініціативи роботодаців  узгоджувалися з профкомами підприємств, установ та організацій усіх сфер економіки області. За участі соціальних партнерів - Управління Держпраці у Чернівецькій області, Головного управління Державної податкової служби у Чернівецькій області, Головного управління Пенсійного фонду у Чернівецькій області, інших органів виконавчої влади  та органів місцевого самоврядування проведено інформаційну кампанію щодо недопустимості використання незадекларованої праці. На семінарах-нарадах з профспілковим активом заслуховувалися законодавчі норми та положення, відповідно до яких юридичні та фізичні особи- підприємці, котрі використовують найману працю, несуть відповідальність за порушення законодавства про працю.

Представники членських організацій облпрофради брали участь в роботі обласного Координаційного комітету сприяння зайнятості населення, голова облпрофради є членом обласної робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення.

Систематично здійснювався моніторинг ринку праці.     

З метою розв’язання проблем зайнятості членські організації облпрофради активно використовували механізм угод різного рівня та колективних договорів. За наполяганням профспілкової сторони до них вносилися зобов’язання, спрямовані на обмеження вивільнення працівників з ініціативи роботодавців та збільшення чисельності працюючих в еквіваленті повної зайнятості.

Так, галузева угода, розроблена обласною організацією профспілки працівників освіти і науки, спрямована на збереження мережі закладів освіти, особливо у сільській місцевості; недопущення ліквідації, реорганізації та перепрофілювання загальноосвітніх, дошкільних закладів; недопущення у них масових вивільнень працюючих з ініціативи власника.

В колективних договорах комунальних некомерційних підприємств охорони здоров’я чітко прописано пункт, який забороняє масове вивільнення працівників. Завдячуючи принциповій позиції обласної організації профспілки працівників охорони здоров'я, вдалося не допустити масового вивільнення працюючих в лікувальних закладах області.

Завдяки співпраці обласної організації профспілки працівників культури з ОТГ вдалося запобігти скороченню кількості працівників галузі та зберегти існуючу мережу закладів культури.

В галузевих угодах та колдоговорах більшості членських організацій облпрофради передбачені положення щодо підвищення рівня матеріального забезпечення осіб, які вивільняються, а також запроваджуються додаткові компенсації при звільненні у зв’язку із скороченням.

Конструктивна співпраця та  виважені дії обумовили  певні позитивні зрушення на ринку праці. З 2016 р. по 2019 р. в області зменшилася кількість зареєстрованих безробітних, однак у I півріччі 2020 р. вона значно зросла.

 

Динаміка ринку праці області

 

 

2016

2017

2018

2019

2020

I-е півр.

Кількість зареєстрованих безробітних у Чернівецькій області (тис.осіб)

 

 

 

35,7

 

 

34,8

 

 

33,0

 

 

29,3

 

 

35,9

Незважаючи на певні позитивні моменти, ситуація на ринку праці області залишається складною. Несприятливі умови, пов’язані передусім  з обмежувальними заходами у період поширення коронавірусу, відсутність державної підтримки вітчизняних підприємств призвели до скорочення робочих місць в різних галузях економіки краю. Упродовж січня-жовтня 2020 року роботодавцями подано інформацію про заплановане масове вивільнення 5532 працівників, що на 3118 осіб або в
2,3 раза більше, ніж за січень-жовтень 2019 року. Із загальної чисельності попереджених про масове вивільнення 27,9% складають працівники охорони здоров’я; 26,7% - державного управління й оборони, обов’язкового соціального страхування; 15,7% - освіти; 9,1% - транспорту; 8,6% - сільського, лісового та рибного господарств; 8% - переробної промисловості; 1,7% - мистецтва, спорту, розваги та відпочинку; 0,7% - оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів; 0,7% - діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування; 0,6% - професійної, наукової та технічної діяльності; 0,2% - інформації та телекомунікації; 0,1% - тимчасового розміщування й організація харчування.

У звітному періоді прослідковувалась тенденція подальшого зменшення середньооблікової кількості штатних працівників області. Так за останні 5 років вона скоротилася на 9,3 тис. осіб.

 

Середньооблікова кількість штатних працівників у Чернівецькій області (тис. осіб)

 

 

 

2016

 

2017

 

2018

 

2019

 

2020

Кількість працівників

 

116,1

 

114,9

 

115,1

 

109,4

 

106,7

Майже на всіх підприємствах області має місце критичний брак кваліфікованих робітничих та інженерних кадрів. В більшості медичних закладів не вистачає середнього медичного персоналу. 

Нагальним завданням є усунення існуючих диспропорцій між ринком праці та ринком освітніх послуг.

Не вирішено проблему забезпечення молоді першим робочим місцем.

Одним з найбільш загрозливих викликів у сфері зайнятості залишається відтік кваліфікованої робочої сили за кордон.

 

Про роботу облпрофради у сфері оплати праці

Обласна рада профспілок, її членські організації у звітному періоді надавали пріоритетного значення питанням оплати праці, оскільки вони є визначальними в системі соціально-економічного захисту працюючих та їх сімей. Ці питання розглядалися  на Пленумах та засіданнях президії облпрофради, колегіальних органів галузевих організацій профспілок. Вирішення найбільш гострої та актуальної проблеми забезпечення в області гідної оплати праці спілчан за ініціативи Президії облпрофради вносилися на розгляд Обласної тристоронньої соціально-економічної ради.  Ухвалювалися  рішення,  які сприяли покращенню економічного становища працівників.

У звітному періоді динамічно зростала заробітна плата: гарантована державою мінімальна заробітна плата зросла в три рази, середньомісячна - у два рази.

 

Динаміка мінімальної заробітної плати (станом на 1 січня)

 

 

2016

2017

2018

2016

2020

 

 Розмір мінімальної заробітної плати (грн.)

1600

3200

3723

4173

5000

 Разом з тим темпи зростання рівня середньомісячної заробітної плати працівників області були суттєво нижчими від середніх по Україні (приблизно в 1,3 раза). Область хронічно займала за цим показником останнє чи передостаннє місце серед інших регіонів України.

 

Динаміка середньомісячноїзаробітної плати працівників області/України (грн.)

 

2016

2017

2018

2019

2020

Розмір середньомісячної заробітної плати працівників області (грн.)

 

3828

 

 

 

 

 

 

5621

 

 

 

 

 

 

6991

 

 

 

 

 

 

8066

 

 

 

 

 

 

8369

 

 

 

Розмір середньомісячної заробітної плати по Україні (грн.)

 

 

5183

 

7104

 

8865

 

10497

 

10203

 

 

 

Спостерігається значна диференціація рівня заробітної плати по галузях економіки області. У поточному році на 8% менше загальнообласного показника отримували працівники охорони здоров’я, на 13% є меншим рівень оплати праці в агропромисловому  комплексі, на 25% – у працівників бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури.

Причиною такої диспропорції є встановлення штучно занижених розмірів прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати, зміни суті і структури мінімальної заробітної плати на законодавчому рівні, що   фактично   зрівняло  у  доходах   працівників  некваліфікованої та кваліфікованої праці з 1-го по 12-й розряди ЄТС, а також відсутність системного реформування механізму формування заробітних плат у бюджетній сфері.

Найменш оплачуваними в області були працівники системи громадського харчування, розмір середньої заробітної плати яких заледве перевищив 22% середнього рівня по економіці області, що пояснюється запровадженням карантинних заходів, пов’язаних з поширенням пандемії коронавірусу.

На рівні доходів працівників негативно позначалося і запровадження на виробництвах неповного робочого дня або тижня, а також відпусток без збереження заробітної плати.

У звітному періоді здійснювався щомісячний моніторинг кількісних показників та стану виплати заробітної плати на підприємствах, в установах та організаціях області.

У рамках підписаної Угоди здійснювалася співпраця облпрофради та Головного управління Пенсійного фонду України у Чернівецькій області щодо сприяння своєчасній виплаті заробітної плати працівникам та сплаті роботодавцями у повному обсязі обов’язкових платежів і внесків до ПФУ.

Значна увага обласної ради профспілок, її членських організацій  приділялася здійсненню громадського контролю за дотриманням законодавства про оплату праці. Активізації цієї роботи сприяло підписання Угоди між облпрофрадою та управлінням Держпраці у Чернівецькій області на 2018-2020 роки. Профспілковими активістами спільно з державними інспекторами праці здійснювалися спільні перевірки дотримання норм трудового законодавства на підприємствах, в установах та організаціях області.

Особлива увага приділялася своєчасній виплаті винагороди за працю, недопущенню та погашенню боргів із заробітної плати. Завдяки спільним зусиллям соціальних партнерів в останні роки в області було фактично ліквідовано таке ганебне явище як заборгованість із заробітної плати, однак у поточному році вона знову зросла і станом на 01.10.2020 перевищила 4 млн.грн.

У звітному періоді на підприємствах, в установах і організаціях області, де діють профспілкові організації, заборгованість із заробітної плати практично не допускалась.

На жаль, ще залишаються невирішеними чимало інших проблем у сфері оплати праці. Є факти незапровадження роботодавцями міжпосадових та міжтарифних співвідношень в оплаті праці,  частина  працівників працює неповний робочий день або тиждень, не вирішується проблема збільшення частки зарплати в операційних витратах із реалізованої продукції, робіт, послуг. Продовжують мати місце нарахування заробітної плати менше визначеного законодавством мінімального розміру за умови відпрацьованого повного місяця за основним місцем роботи, укладання договорів цивільно-правового характеру замість трудових.

Ще не повною мірою використовуються можливості колективно-договірного регулювання та не завжди в повному обсязі виконуються зобов’язання сторін у сфері оплати праці.

З метою вдосконалення законодавчої бази у сфері оплати праці президія облпрофради зверталася до суб’єктів законодавчої ініціативи – Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України, народних депутатів України-вихідців з Чернівецької області з конкретними пропозиціями. У жовтні 2019 року з ініціативи президії облпрофради внесено низку конкретних суттєвих доповнень з питань оплати праці до Обласної та міської територіальних угод.

 

Робота облпрофради у сфері  охорони праці

З метою посилення громадського контролю за станом охорони праці, поліпшення умов праці та промислової безпеки на підприємствах області питання охорони праці систематично розглядалися на засіданнях Пленуму, президії облпрофради, галузевих обласних організацій профспілок та первинних профспілкових організацій.

        Для підвищення ефективності контролю щодо забезпечення прав спілчан у галузі охорони праці між обласною радою профспілок і Управлінням Держпраці в Чернівецькій області укладено відповідну Угоду.

Угодою передбачено виконання зобов’язань, спрямованих на реалізацію повноважень і прав, визначених для Сторін законодавством, взаємне інформування про стан охорони праці, рівень виробничого травматизму і профзахворювань у суспільному виробництві, а також можливість внесення пропозицій щодо їх поліпшення, вжиття узгоджених спільних заходів, спрямованих на вдосконалення системи комплексного управління охороною праці і нормативно-правової бази з питань промислової безпеки та охорони праці, підвищення ефективності державного нагляду і громадського контролю, забезпечення належного захисту законних прав і соціальних інтересів працівників.

 У рамках цієї Угоди представники профспілок, крім  інших заходів, брали участь у розслідуванні нещасних випадків на виробництві, що давало змогу уникати необґрунтованого обвинувачення потерпілих у виникненні нещасних випадків, недопущення їх приховування від розслідування. За звітний період було проведено 73 таких розслідування.

Головним технічним інспектором праці облпрофради, громадськими інспекторами та членами комісій з питань охорони праці членських організацій проведено 275 перевірок стану охорони праці на підприємствах, в установах і організаціях виявлено 138 порушень нормативно-правових актів з охорони праці, з яких усунено 123.

Облпрофрада, членські організації з  метою  попередження порушень трудових прав членів профспілок здійснювали  заходи  щодо  підвищення  правової  освіти  профактиву  шляхом  проведення  семінарів-навчань,  лекцій,  круглих  столів,  публікацій  та виступів у  засобах  масової  інформації  з  актуальних  питань  трудового  законодавства.

Загалом здійснено понад 70 таких заходів.

Щорічно проводилися інформаційні зустрічі, семінарські заняття з профспілковим активом за участю органів виконавчої влади, організацій роботодавців, фахівців Управління Держпраці України у Чернівецькій області, виконавчої дирекції та відділень Фонду соціального страхування.

Разом з тим, аналіз стану охорони праці на підприємствах, в установах і організаціях області, рівня виробничого травматизму і професійної захворюваності, як  основного показника стану охорони праці, викликає стурбованість.

Нині в області 10880 осіб працюють в умовах, які не відповідають вимогам санітарно-гігієнічних норм, понад 4 тис. -  на робочих місцях із шкідливими і важкими умовами праці.

 Тільки за офіційною статистикою протягом звітного періоду у Чернівецькій області травмувалося 214 працівників, із них 35 -  із смертельними наслідками.

 

Травматизм у Чернівецькій області

 

2016

2017

2018

2019

2020

(січень-листопад)

Кількість нещасних випадків

34

31

36

39

73

Кількість потерпілих, всього

35

31

36

39

73

у т. ч. зі смертельним наслідком, осіб

8

4

4

6

13

Аналіз виробничого травматизму по галузях свідчить, що найбільше працівників травмовано в агропромисловому комплексі, лісовому господарстві, на автодорожньому транспорті та в медицині.

Більшість нещасних випадків, які сталися в медичних закладах, пов’язані з COVID-19. За 11 місяців 2020 року зафіксовано 52 таких випадки, з них 8 – із смертельними наслідками.

Із усіх нещасних випадків 62 відсотка сталися через організаційні,  18 відсотків – технічні та 20 відсотків – психофізіологічні причини.

Це пояснюється передусім відсутністю достатнього державного контролю за станом охорони праці, недостатньою технологічною і виробничою дисципліною посадових осіб і працівників.

Хронічно не виконуються обласні програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища. Особливо це зачіпає інтереси працівників бюджетних організацій, в яких через відсутність цільового фінансування неможливо здійснити навіть такий соціально важливий захід як атестація робочих місць за умовами праці. А це в перспективі може створити додаткові проблеми для тисяч трудівників при їх виході на пенсію.

На багатьох підприємствах до 60-80% основних виробничих фондів відпрацювали встановлені для них нормативи і експлуатуються з істотними відхиленнями від вимог безпеки.

Таке становище значною мірою є наслідком залишкового принципу фінансування заходів з охорони праці як на виробничому, так і регіональному та галузевому рівнях управління.

Переконані, що кінцевий результат – безпечні умови праці – може бути досягнутий тільки завдяки спільним зусиллям профспілок, роботодавців, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

Адже там, де йдеться про життя і здоров’я людей,- компромісів бути не може.

 

Робота облпрофради у сфері  соціального діалогу

Одним із пріоритетних напрямів  діяльності обласної ради профспілок, її членських організацій було подальше вдосконалення соціального партнерства, колективно-договірне регулювання трудових відносин.

З метою реалізації функцій постійного представництва і захисту соціально-економічних прав та інтересів спілчан  у відносинах з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування облпрофрада, членські організації делегували своїх представників до їх колегіальних органів.

Діють обласна та Чернівецька міська тристоронні соціально-економічні ради, укладались і діють Територіальна і міська угоди про регулювання основних принципів та норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин на 2016-2018 та 2019-2020 роки.

З ініціативи облпрофради у жовтні 2019 р. до тексту Територіальної угоди внесено відповідні доповнення на підставі положень Генеральної угоди на 2019—2021 роки, а також з урахуванням рекомендацій Міністерства соціальної політики України щодо змісту територіальних угод і колективних договорів.

Квінтесенцією пропозицій профспілкової Сторони, підтриманих усіма членами обласної тристоронньої соціально-економічної ради,  є посилення уваги до захисту трудових прав та соціально-економічних інтересів працюючих, зокрема вжиття владою, роботодавцями та профспілками спільних заходів для забезпечення зростання середньої зарплати в області, збереження рівня оплати праці як мінімальних гарантій під час проведення реформ у бюджетній сфері, недопущення без проведення попередніх переговорів (консультацій) із сторонами соціального партнерства як  перегляду у бік зменшення розмірів доплат, надбавок, винагород, інших заохочувальних та компенсаційних виплат, так і опрацювання проєктів місцевих бюджетів у частині фінансового забезпечення працівників бюджетної сфери соціальними гарантіями, визначеними законами та іншими нормативно-правовими актами.

Зміни, внесені до Територіальної угоди, стосувалися також питань охорони праці, оздоровлення працюючих та їх дітей, передбачення видатків на відрахування профспілковим комітетам підприємств, установ та організацій на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу в розмірах, встановлених колективними договорами, але не менше ніж зазначено у статті 44 Закону України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” тощо.

Протягом звітного періоду системно здійснювався обмін інформацією та контроль за виконанням зобов’язань, взятих на себе Сторонами соціального діалогу.

У квітні 2018 року ці питання обговорені на Пленумі облпрофради, в ході якого представниками соціального партнерства, керівниками обласних організацій профспілок було зроблено загалом критичний аналіз стану справ щодо реалізації Територіальної угоди, висловлено низку ґрунтовних пропозицій щодо піднесення ролі профспілок у регулюванні основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин.

Найбільш гострі питання соціально-економічного захисту спілчан вносилися на засідання Обласної тристоронньої соціально-економічної ради, а саме:  

-Про заходи щодо посилення взаємодії Сторін соціального діалогу по захисту працівників в умовах значного підвищення цін і тарифів на природний газ і комунальні послуги для населення;

-Про хід виконання зобов’язань Територіальної угоди на 2016-2018 роки за підсумками роботи у 2017 році;

             -Про стан виконання сторонами соціального діалогу зобов’язань Територіальної угоди на 2016-2018 роки за підсумками роботи у  2018 році.  Про проєкт обласного бюджету на 2019 рік;

- Про хід виконання зобов’язань Територіальної угоди на 2019-2020 роки за підсумками роботи у I півріччі 2020 року;

- “Про стан та заходи Сторін соціального партнерства щодо підтримки підприємництва, підвищення рівня заробітної плати на підприємствах, в установах, організаціях усіх форм власності та легалізації зайнятості населення”.

Укладено угоди про співпрацю між обласною радою профспілок та Головним управлінням Пенсійного фонду України в Чернівецькій області, управлінням Держпраці у Чернівецькій області, управлінням Виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Чернівецькій області, Регіональним центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Голова обласної ради профспілок є членом колегії обласної державної адміністрації, 7 з 18 голів обласних організацій профспілок – членами колегій її структурних підрозділів та територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади. Крім цього голова облпрофради є членом обласної комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, обласної робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення. 8 керівників обласних організацій профспілок входять до складу Територіальної, 5 - Чернівецької міської тристоронньої соціально-економічної ради.

  В умовах децентралізації влади та створення об’єднаних територіальних громад одним із головних пріоритетів обласна рада профспілок вбачає збереження цілісності структур та єдності в діяльності галузевих ланок профспілкових організацій, недопущення необґрунтованої ліквідації первинних профспілкових організацій в процесі оптимізації  мережі закладів бюджетної сфери, ЖКГ, АПК, розширення колективно-договірного регулювання трудових відносин.  

З цією метою президією облпрофради проведено низку робочих зустрічей з представниками регіонального відділення Асоціації міст України та Центру розвитку місцевого самоврядування у Чернівецькій області,  семінар керівників членських організацій та профспілкового активу облпрофради на тему: "Стан та перспективи реалізації реформи місцевого самоврядування: національний та регіональний аспекти", налагоджено, з виїздом на місця, постійний контакт з представницькими органами  об’єднаних територіальних громад, проводилася роз’яснювальна робота щодо  можливих ризиків  порушення структури та норм діяльності галузевих профспілкових ланок і виконання ними основних функцій в умовах децентралізації та створення ОТГ. У березні 2017 року ці питання були ґрунтовно обговорені на пленумі обласної ради профспілок. 

          Укладено угоди про співпрацю між Чернівецькою обласною радою профспілок та 30-ма  із 35-ти (станом на 01.08.2020) ОТГ, якими передбачено активізацію діяльності сторін на принципах соціального партнерства для створення сприятливих умов щодо регулювання трудових відносин, вирішення соціально-економічних проблем територіальних громад та їх членів, які перебувають у сфері впливу Сторін. Робота щодо укладення угод з рештою новоутворених ОТГ триває.

          З метою консолідації зусиль та посилення ролі первинних профспілкових організацій щодо захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілок під час формування та реалізації регіональної  політики на місцях президією облпрофради вивчається питання щодо створення в об’єднаних територіальних громадах координаційних рад представників профспілкових організацій ОТГ.

         Враховуючи, що головним інструментом та індикатором досягнення домовленостей на конкретному підприємстві, в установі чи організації є колективний договір, обласна рада профспілок та її членські організації значну  увагу приділяли розвитку та удосконаленню колдоговірної роботи в трудових колективах. У листопаді 2019р. у рамках заходів до Всесвітнього дня дій за гідну працю проведено круглий стіл на тему “Колективні договори як основа соціального захисту працюючих”.

Президією облпрофради систематично затверджувалися і надсилалися членським організаціям Основні завдання колективно-договірної роботи, у поточному році - Додаткові рекомендації щодо завдань профспілкових організацій області з проведення колективно-договірної роботи на 2021 рік.

 

Динаміка охоплення працюючих колективними договорами

 

 

2016

2017

2018

2019

2020

% охоплення колдоговорами

 

80,2

 

84,2

 

85,4

 

86,3

 

87,6

Упродовж звітного періоду посилилась принциповість профспілкових комітетів при укладанні колдоговорів, зокрема в питаннях надання працюючим додаткових соціально-економічних і трудових гарантій, вищих від законодавчо встановлених, приділялася належна увага вивченню та поширенню досвіду в організації колдоговірної роботи.  

Президією облпрофради схвалено практику роботи обласної організації профспілки працівників лісового господарства щодо забезпечення шляхом колективно-договірного регулювання соціальних і трудових гарантій працюючим. У галузі не допущено урізання соціальних пільг і гарантій працівникам, здійснюється відрахування у розмірах від 0,5 до 1,0 відсотка від фонду оплати праці на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу.

Уміло використовується досвід колективно-договірного регулювання трудових відносин обласними організаціями профспілок працівників освіти і науки, охорони здоров'я, державних установ, культури, соціальної сфери, ТДВ “Трембіта”, ТОВ “Машзавод”, ПрАТ “Чернівецький олійно-жировий комбінат”, ПАТ “Цегельний завод №3”. Заслуговує на увагу досвід обласної організації профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення з включення до колективних договорів норм Галузевої та Територіальної угод щодо встановлення тарифних ставок та положень про порядок преміювання, збільшення розмірів надбавок і доплат за ефективну роботу, вислугу років тощо.

Аналіз стану соціального діалогу усіх рівнів в області засвідчує, що забезпечити сталий соціа­льно-економічний розвиток та стабільність підприємств, установ і організацій можна лише за умови тісної взаємодії, конструктивного співробітництва органів влади, профспілок та роботодавців.

Ці взаємини мають забезпечувати оптимальний баланс інтересів Сторін соціального діалогу і базуватися на принципах законності, прозорості, рівноправності, взаємоповаги та дотримання досягнутих домовле­ностей.

 

Про роботу облпрофради у сфері правового захисту працюючих

У звітному періоді проводилась цілеспрямована робота облпрофради, членських організацій щодо правового захисту спілчан.

Реалізація повноважень представництва та захисту трудових і соціально-економічних прав та інтересів членів профспілок у звітному періоді здійснювалася через систему правого захисту, яка включає:

-надання безкоштовної правової допомоги профспілковим організаціям і членам профспілок (консультації, складання заяв, скарг тощо);

-представництво інтересів членів профспілок у судах, інших органах державної влади й місцевого самоврядування;

-здійснення громадського контролю за додержанням законодавства про працю та усунення виявлених порушень;

-надання правової оцінки випадкам порушення норм законодавства;

-співпраця в рамках укладених Угоди з Управлінням Держпраці в Чернівецькій області, Меморандуму про співпрацю між облпрофрадою та Чернівецьким регіональним центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги, іншими державними органами.

Питання громадського контролю за додержанням законодавства про працю неодноразово було предметом обговорення на засіданнях президії облпрофради, засіданнях виборних органів членських організацій та нарадах при голові облпрофради.

Основою правозахисної роботи облпрофради стала юридична допомога членським організаціям і членам профспілок, яка спрямовувалась  на поглиблення правової обізнаності та профілактики правопорушень у сфері праці і здійснювалася шляхом проведення семінарів, навчань, круглих столів, розроблення методичних рекомендацій, надання консультацій,  виступів у ЗМІ з актуальних питань законодавства про працю.  

Упродовж 2016-2020 років розроблено та надіслано членським організаціям 18 методичних рекомендацій на допомогу профспілковому активу з найактуальніших питань трудового законодавства.

Проведено  три круглих столи  з порядком денним: «Поєднання державного нагляду та громадського контролю за дотриманням законодавства про працю», «Співпраця профспілок  з управлінням Держпраці у Чернівецькій області – гарантія забезпечення трудових прав працівників» та «Актуальні питання щодо реєстрації профспілкових організацій».

За звітний період фахівцями облпрофради  надано понад 900 консультацій із проблемних питань.

Облпрофрада, членські організації взяли активну участь у захисті законних прав людей праці та профспілок під час спроби Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Верховної Ради України проштовхнути для розгляду у парламенті антинародних законопроєктів №№ 2708 та 2681.  Зауваження та пропозиції до цих документів були надіслані народним депутатам України-вихідцям з Чернівецької області, а також до Федерації профспілок України та Голови Верховної Ради України.

 

Про роботу у сфері молодіжної політики

Залучення молоді у профспілкові ряди завжди було у пріоритеті роботи обласної ради профспілок. Сформована XXV міжспілковою конференцією облпрофради Молодіжна рада своєю роботою не тільки підтвердила своєчасність прийнятого рішення, а й довела необхідність заснування  такої структури.

Стало регулярним проведення семінарів з головами студентських профспілкових організацій навчальних закладів області. У коледжах, інститутах та університетах краю, під керівництвом молодіжної ради, проводилися навчальні Школи молодих профлідерів, що сприяє мотивації профспілкового членства та популяризації профспілкового руху серед студентської та учнівської молоді.

Для покращення знань у сфері трудового законодавства декілька років поспіль серед команд навчальних закладів області, які готують студентів за спеціальністю «право», проводиться гра-вікторина «Профспілка готова тебе захистити».

З метою організації консультаційно-роз’яснювальної роботи серед працюючої молоді проводилися круглі столи, семінари, тренінги та ін.

Позитивних відгуків серед студентської та працюючої молоді набув тренінг «Основи фінансової грамотності», який відбувся у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича.

Пропозиції Молодіжної ради в частині реалізації молодіжної політики враховувалися при формуванні  територіальних угод.

 

Про роботу облпрофради з питань захисту духовних інтересів спілчан

Важливим напрямом діяльності обласної ради профспілок, її членських організацій є захист духовних прав та інтересів членів профспілок.

Облпрофрада, поряд із заходами щодо соціального-економічного захисту трудівників, постійно тримає у полі зору питання залучення  членів профспілок до надбань національної культури.

У звітному періоді вдалося стабілізувати ситуацію із збереження мережі культурно-освітніх закладів, кадрового потенціалу регіонального підрозділу ПАТ «НСТУ», упередити звільнення редакторів комунальних ЗМІ без згоди профспілкових комітетів колективу, незаконне відчуження майна редакцій, скорочення штату їх працівників.

 На засіданнях обласної організації профспілки працівників культури систематично розглядалися питання децентралізації влади.  Накопичено певний досвід збереження закладів культури, ЗМІ та кадрового потенціалу в ході створення об’єднаних територіальних громад.  Облпрофрадою налагоджено співпрацю з Регіональним центром розвитку місцевого самоврядування

Президія, членські організації облпрофради зайняли принципову позицію щодо збереження мережі шкіл естетичного виховання в області, а також кіномережі, особливо в сільській місцевості. На жаль, в Герцаївському, Кіцманському, Путильському, Сокирянському, Хотинському районах вона повністю ліквідована.

Потребує більшої уваги і посилення профспілкового впливу щодо забезпечення трудових, соціально-економічних прав і гарантій працівників закладів культури усіх рівнів, оскільки  більшість порушень їх прав обумовлена недостатнім бюджетним фінансуванням галузі культури.

        

Про роботу облпрофради у сфері  ,фізкультурно-масової та спортивної  роботи

 Значне місце у діяльності обласної ради профспілок та її членських організацій приділяється розвитку масової фізичної культури і спорту в трудових колективах підприємств, організацій та установ. Роки, що минули, підтвердили правильність зусиль облпрофради, яка, незважаючи на складні соціально-економічні умови, спільно з фізкультурно-спортивними товариствами ”Колос”, “Спартак”, ”Україна” здійснювала організацію фізкультурно-оздоровчої і спортивної роботи, спрямованої на зміцнення здоров’я членів профспілок та їх сімей.

Традиційними стали спартакіади серед працівників охорони здоров'я, ЖКГ, АПК, освіти, державних установ, УД ППЗ "Укрпошта", лісового господарства, первинних профспілкових організацій ПАТ ЕК "Чернівціобленерго", ТОВ "Машзавод", ТДВ "Трембіта".

Проводились обласні спортивні ігри Буковини, Міжнародний турнір пам’яті Героя України першого космонавта Незалежної України Леоніда Каденюка, змагання серед сільських і селищних рад та старостинських округів ОТГ за звання “Краще спортивне село Буковини”, інші змагання та турніри, присвячені професійним і державним святам. Загалом у них щороку брали участь близько 10 тис. членів профспілок.