Високоповажний пане Президенте!

 

         Президія Чернівецької обласної ради профспілок висловлює стурбованість з приводу ігнорування головами комітетів та Головою Верховної Ради України позиції Федерації профспілок України щодо неприйнятності запропонованих у прийнятому 6 грудня 2019 року Законі України “Про внесення змін до деяких законів України” (реєстраційний № 2260) змін до законодавства, які порушують норми Конституції України та ратифікованих Україною міжнародних договорів через обмеження дії законодавства про профспілки на державну службу, службу в органах місцевого самоврядування, а також прав державних службовців на профспілковий захист.

          Вважаємо, що зазначений законопроєкт, скерований Вам на підпис, суттєво звужує зміст та обсяг існуючих прав осіб, які працюють на державній службі та в органах місцевого самоврядування, на профспілковий захист та є прямим порушенням статті 22 Конституції України.

         Прикро, але доводиться констатувати, що в законопроєкті містяться положення, які суперечать Конвенції № 87 Міжнародної організації праці про свободу асоціації та захист права на організацію і яка не передбачає жодних обмежень щодо утворення профспілок на державній службі та в органах місцевого самоврядування. Крім того, низкою новел запропонованого Закону порушуються окремі положення інших конвенцій МОП, Кодексу законів про працю України.

         Звертаємось до Вас, високоповажний пане Президенте, з клопотанням щодо застосування права вето до вищезгаданого Закону та повернення його на повторний розгляд Верховної Ради України з метою приведення у відповідність до норм Конституції України та ратифікованих Україною конвенцій Міжнародної організації праці.

 

За дорученням президії

 

З глибокою повагою

Голова Чернівецької обласної ради профспілок                                                    Володимир ШКВАРКОВСЬКИЙ