ЗВЕРНЕННЯ

президії Чернівецької обласної ради профспілок з нагоди Всесвітнього дня дій

за гідну працю та Міжнародного дня боротьби з бідністю

Упровадження в Україні європейських стандартів життя задекларовано у Стратегії сталого розвитку «Україна-2020», Угоді про Асоціацію між Україною та ЄС, в програмних документах партії «Слуга народу», яка очолила Верховну Раду та Кабінет Міністрів України.

На жаль, низький рівень оплати праці, жебрацькі пенсії, тарифний зашморг, повзуче зростання цін на товари і послуги, які впливають на купівельну спроможність громадян, обумовлюють величезну заборгованість населення зі сплати за спожиті житлово-комунальні послуги та загострюють соціально-економічне становище як в Україні загалом, так і на Буковині зокрема, залишаючи за межею бідності третину  населення, особливо це стосується «нових» бідних – вчителів, працівників охорони здоров’я, культури і соціальної сфери,  студентів та пенсіонерів.

Безпідставне скорочення існуючих пільг і компенсацій для працівників, зайнятих на роботах з важкими і шкідливими умовами праці, масове, під видом дерегуляції, скасування діючих нормативно правових актів з охорони праці, звуження трудових прав людей найманої праці не поліпшують, а навпаки ускладнюють роботодавцям економічну діяльність у зв’язку з великими додатковими фінансовими витратами на ліквідацію наслідків аварій, пожеж, нещасних випадків, навчання та заміну працівників, які змушені шукати кращого життя за кордоном.

Зважаючи на необхідність здійснення першочергових заходів щодо подолання бідності, запровадження гідної праці, захисту вразливих верст населення, президія Чернівецької обласної ради профспілок звертається до Кабінету Міністрів, Верховної Ради України, влади, органів місцевого самоврядування, роботодавців вжити невідкладних заходів щодо:

- розширення продуктивної зайнятості населення: створення нових робочих місць з належними умовами та гідною оплатою праці, збереження трудових колективів, зменшення масштабів неформальної та тіньової зайнятості і як наслідок - трудової міграції;

- подолання бідності та скорочення нерівності через формування ефективної системи державних гарантій відповідно до європейських стандартів, кардинальне підвищення розмірів основних державних соціальних стандартів: прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати, мінімальної пенсії; своєчасну виплату зарплати;

- удосконалення умов оплати праці працівників з урахуванням визначених на законодавчому рівні, Генеральною, галузевими, Територіальною угодами та колективними договорами норм оплати праці, із забезпеченням обґрунтованих міжкваліфікаційних (міжтарифних, міжпосадових) співвідношень та встановлення розміру посадового окладу працівника І тарифного розряду за Єдиною тарифною сіткою на рівні фактичного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб з відповідним зростанням фонду оплати праці;

- недопущення звуження прав людей найманої праці, профспілок, послаблення відповідальності бізнесу за використання нелегальної праці при внесенні змін до Кодексу законів  України (прийнятті нового Трудового кодексу);

- встановлення економічно обгрунтованих та посильних тарифів на комунальні послуги, газ, електроенергію для населення, впровадження соціально справедливої податкової системи;

- створення єдиної прозорої пенсійної системи, яка забезпечуватиме гідне життя пенсіонерам;

- звільнення від оподаткування частини заробітної плати у розмірі  фактичного прожиткового мінімуму;

- забезпечення законодавчо гарантованих статтею Законом України «Про освіту» розмірів посадових окладів педагогічних і науково-педагогічних працівників з встановленням у 2020 році розміру посадового окладу педагогічного працівника найнижчої кваліфікаційної категорії на рівні трьох прожиткових мінімумів для працездатних осіб;

- забезпечення безоплатним користуванням педагогічних та медичних працівників сільської місцевості та селищ міського типу, а також пенсіонерів з їх числа, житлом з опаленням та освітленням, безоплатного підвезення сільських педагогів до місця роботи і додому;

- удосконалення порядку стипендіального забезпечення та збільшення стипендіального фонду з метою виплати академічних стипендій не менш як двом третинам студентів денної форми навчання за державним замовленням у розмірі не менше фактичного прожиткового мінімуму;  

- надання пільгового довгострокового державного кредиту молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла;

- реалізації програми медичних гарантій у розмірі не менше 5 відсотків валового внутрішнього продукту для повної оплати за рахунок коштів Державного бюджету України необхідних населенню України медичних послуг та лікарських засобів, пов’язаних з наданням: екстреної медичної допомоги; первинної медичної допомоги; вторинної медичної допомоги; третинної медичної допомоги; паліативної медичної допомоги; медичної реабілітації; медичної допомоги дітям до 16 років; медичної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами;

-  запровадження медичного страхування;

- передбачення дотації з державного місцевим бюджетам для утримання комунальних закладів охорони здоров’я для запровадження нової програми щодо модернізації, перепрофілювання та утримання  комунальних закладів охорони здоров’я, що не уклали договір з НСЗУ протягом 2020-2022 років;

- затвердження мінімальних стандартів забезпечення громадян культурними послугами щодо надання закладами культури державної та комунальної форм власності якісних культурних послуг;

- передбачення дотації місцевим бюджетам для фінансування видатків на оплату праці працівників бюджетних галузей соціального захисту населення для забезпечення всіх виплат відповідно до законодавчих та інших нормативно-правових актів;

- відновлення ефективної системи соціального страхування, посилення ролі профспілок в управлінні та здійсненні соціального страхування працівників і членів їхніх сімей, негайного погашення боргів з виплат допомог з тимчасової втрати працездатності і недопущення їх у подальшому;

- відновлення санаторно-курортного лікування застрахованих осіб за рахунок коштів соціального страхування.

 

Прийнято президією Чернівецької

обласної ради профспілок 08.10.2019