Заява

Президії Чернівецької обласної ради профспілок  щодо зареєстрованих у верховній раді україни законодавчих ініціатив влади, спрямованих на «дерегуляцію» трудових відносин

      Президія Чернівецької обласної ради профспілок висловлює глибоке невдоволення (обурення) з приводу реєстрації у Верховній Раді України чергових законопроєктів, розроблених групою народних депутатів України від провладної монобільшості, спрямованих на демонтаж в Україні гарантованої  Конституцією України, міжнародним та європейським правом системи захисту найманих працівників від свавілля роботодавців у трудових відносинах.

    Так, законопроєктом № 5371 передбачається фактичнийрозподіл найманих працівників на декілька категорій щодо рівня захищеності їх прав трудовим законодавством. Для працівників підприємств, що відносяться до юридичних осіб публічного права (створених рішеннями органів влади або місцевого самоврядування), а також працівників великих приватних компаній з чисельністю понад 250 осіб передбачається зберегти чинний режим захисту трудових прав, визначений, зокрема, Кодексом законів про працю України та відповідними спеціальними законами і підзаконними актами. Для найманих осіб приватних компаній малого і середнього бізнесу, а також із заробітною платнею вище восьми мінімальних зарплат, пропонується встановити так званий договірний режим регулювання трудових відносин. Згідно з нововведенням роботодавцеві і працівникові пропонується «на власний розсуд за взаємною згодою врегулювати свої відносини в частині виникнення і припинення трудових відносин, системи оплати праці, норм праці, розміру заробітної плати з урахуванням встановленого законом граничного мінімального розміру, надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат, норм робочого часу та відпочинку з додержанням норм загальної тривалості робочого тижня, тривалості щотижневого відпочинку та інших прав і гарантій». Положення трудового договору, що не виконуватимуть визначених законодавством гарантій, визнаватимуться чинними та такими, що не погіршують становище працівника. Окрім того, проєктом дозволяється звільнення працівника з ініціативи роботодавця без пояснення причин за умови виплати йому компенсації у розмірі трьох мінімальних заробітних плат.

    Законопроєктом № 5388 пропонується дозволити встановлювати в індивідуальному трудовому договорі додаткові, не передбачені законодавством, права, обов’язки працівника, причини для його звільнення. Пропонується запровадити можливість індивідуального визначення для працівників трудового розпорядку, режиму роботи, відпусток, залучення до надурочних робіт. Документ запроваджує новітню систему матеріальної відповідальності працівників майже у всіх випадках виходу з ладу обладнання, устаткування, комплектуючих. На додачу, пропонується мінімізувати можливості захисту прав працівників профспілками, позбавивши їх права погодження звільнень працівників за ініціативою роботодавця, а також мінімізувавши рівень впливу профспілки на визначення умов праці підприємцями.

    На наш погляд вищезазначенізаконодавчі ініціативи, запропоновані представниками влади, де-факто створюють можливості для експлуатації найманих працівників в Україні та повного і безконтрольного диктату роботодавця, який апріорі має більше можливостей та впливу у трудових відносинах. Вважаємо, що їх реалізація може призвести до масових порушень гарантованих Конституцією та міжнародним законодавством прав найманих працівників, зокрема їх права на об’єднання та колективний захист, а також подальшого виїзду українців на роботу за кордон та погіршення соціально-економічного становища в державі.

    Президія облпрофради,висловлюючи волю профспілкових організацій Буковини  рішуче засуджує подібні ініціативи та докладатиме максимальних зусиль задля консолідації своїх членських організацій, громадських об’єднань області, з метою протидії спробам подальшого просування вищезазначених законопроєктів усіма законними засобами.

    Закликаємо представників органів влади і роботодавців відмовитись від підтримки законопроєктів № 5371 і № 5388 у запропонованій редакції, сісти за стіл переговорів та спільними зусиллями, із залученням Сторін соціального діалогу, підготувати збалансований  проєкт нової редакції Трудового кодексу України, який би враховував кращий світовий досвід, міжнародні та європейські стандарти і норми у сфері трудових прав, а також новітні глобальні та вітчизняні тенденції і виклики соціального й економічного розвитку.                                                         

 

Прийнято на засіданні Президії Чернівецької обласної ради профспілок 22 квітня 2021 року  

 

З повагою

За дорученням президії Голова Чернівецької обласної ради профспілок                                           В. Шкварковський