Профспілки Буковини на захисті прав працюючих

20 грудня 2017 року відбулися обласні збори голів первинних профспілкових організацій Чернівецької обласної ради профспілок з порядком денним: "Про солідарні дії профспілок області за гідну працю та соціальну справедливість".

У заході взяли участь представники соціальних партнерів, а саме: Фищук Олександр Георгійович - голова Чернівецької обласної державної адміністрації; Борець Микола Ярославович - керуючий справами обласної ради; Каспрук Олексій Павлович – Чернівецький міський голова; Сторожук С.М. – представник Федерації роботодавців Чернівецької області; керівники членських організацій Чернівецької обласної ради профспілок, голови первинних профспілкових членських організацій області.

У доповіді Голови Чернівецької обласної ради профспілок Шкварковського Володимира Антоновичавідзначалося, що основою профспілкового руху завжди були і залишаються первинні профспілкові організації. Саме в них народжуються, визрівають та вирішуються всі проблеми члена профспілки.  Тому від зміцнення позицій первинки залежить авторитет профспілок в цілому.

         Сьогодніжиттявимагаєпідтримкисамецієї, основної ланки профспілок з одного боку і активізаціїїїдіяльності – з іншого.

Необхідною умовою підвищення ролі первинних профспілкових організацій у забезпеченні активного захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів спілчан є їх зміцнення, а міцна та дієва первинна профспілкова організація буде тільки в тому випадку, коли її члени матимуть відповідний рівень оплати праці та належні умови  праці на робочих місцях.

Цього року глобальною є світова боротьба за гідну мінімальну заробітну плату і за підвищення оплати працівсімпрацівникам. Цеозначаєзабезпеченнявідповідностімінімальноїзаробітної плати гідному стандарту життя.

Якщосьогоднізаробітна плата українців є найнижча в Європі, то середня зарплата в нашійобласті  є найнижчою в Україні.До прикладу, у жовтнісередньомісячназаробітна плата по Україні складала 6900 грн., по області – 5413 грн. Тобто на 1500 грн. менша.Темпи її зростання за 10 місяцівсклали 14,7%, тоді як Територіальноюугодоюпередбаченопідвищеннярівнясередньоїзарплати у 2017 році не менше як на 17%.

Розподілпрацівників за розміромзаробітної плати показує,що 12,5% працівниківобластіотримують зарплату до 3200 грн. і ще 27,2% - від 3200  до 4008 грн. Тобто, загалом зарплату розміром не вище фактичного прожитковогомінімумуотримують 39,7% працівників, а післясплатиподатків і внесків таких буде майже 49% . Тобто майже половина працівників є бідними, а бідний працівник не може бути основою процвітаннядержави і буковинського краю в тому числі.

Крім того, економічні закони визначають, щонайважливішим фактором збільшення обсягів виробництва, постійного зростання продуктивностіпраці і якостіпродукції – є самевисока зарплата працівників, яка є дужевигідною для бізнесу, держави, суспільства і працівника.

На жаль,  політикаринкових реформ у державі практично не розв"язалапроблемидешевизниробочоїсили, професійного розвитку найманих працівників, якості трудового життя, в результаті чого все більше населення шукає можливості працевлаштування за кордоном.

Тому на зустрічі з Прем‘єр міністром профспілки поставили вимогу встановити розмір мінімальної заробітної плати з 1 січня 2018 року на рівні фактичної величини прожиткового мінімуму з урахуванням оновленого набору продуктів харчування, непродовольчих товарів і послуг, тобто -4023 грн., який практично співпадає з тим, що розраховує Міністерство соціальної політики України (3723 грн.). Держбюджет України на 2018 рік прийнятий як відомо, з мінімальною зарплатою 3723 грн. та це не привід, щоб  розслаблятись, а навпаки і зобов’язує до більш жорсткої позиції у відстоюванні розміру оплати праці – збільшенні тарифних ставок і посадових окладів, дотриманні міжрозрядних коефіцієнтів, обов’язкової виплати стимулюючих доплат і надбавок, ліквідації зрівнялівки в оплаті праці.

Також одним із головних завдань в роботі профспілкових комітетів всіх рівнів в умовах реформування місцевого самоврядування – є збереження галузевого принципу побудови профорганізацій, що діють в об’єднаних територіальних громадах.

Наше спільнезавдання – забезпечити дотримання трудових, соціально-економічних прав та інтересівпрацюючих, створенняїмналежних умов роботи, організуватиспівпрацю з новоствореними органами управліннятериторіальних громад, депутатами міських, сільських, селищних рад ОТГ на принципах партнерства та соціального діалогу.

Будь-яка модернізація профспілкового руху неможлива без інформаційної складової. Від того наскільки інформація про життя профспілкової організації області буде об’єктивною, повною, оперативною залежить імідж організації, розуміння того, що вона робить.

Допоки рядовий член профспілки не буде максимально поінформований про діяльність свого профкому, райкому, міському, обкому,облпрофради, галузевої профспілки, ФПУ він не буде розуміти ролі профспілки, не буде активно брати участь в її діяльності.

«Покращити життя буковинців в непростих умовах сьогодення потребує консолідації зусиль усіх сторін соціального діалогу. Іншого шляху – не існує!» - наголосив Володимир Шкварковський.

Давня Марія Олександрівна – голова первинної профспілкової організації, вчитель історії та правознавства Недобоївськогонавчально-виховного комплексу Хотинського району в своєму виступінаголосила на тому, що на первинки покладається велика надія у здійсненнізахистутрудових, соціально-економічних прав та інтересівпрацюючих.

Не потрібнопостійноговорити про підвищеннязаробітної плати і на скількивідсотків. Влада повинна врахувати потреби працюючої  і непрацюючоїлюдини, скількипотрібнокоштів на харчування, лікування, щобзаплатитикомунальніпослуги і щобможнабуложити, а не існувати. Про цепотрібноговорити.Не менш важливе значення має робота з молодими спеціалістами та молоддю. Молодь зараз дужевразлива. Цетакожвідповідальнаділянкароботи профкому.Потрібноорганізовувати на рівніобластінавчаннямолодихспеціалістів, проводити з ними тренінги-навчаннямолодихпрофспілковихлідерів з юристами, психологами- готуватигіднупрофспілковузміну. Адже не секрет,щогромадську роботу безкоштовно не всіхочутьвиконувати. 

Також Марія Олександрівна наголосила на необхідності врегулювання питання співпраці з народними депутатами, напрацювань на завершальному етапі проекту Трудового кодексу України, які стосуються прав і гарантій працівників, а також існування інституту профспілок.

Киюк Валентина Іванівна, голова первинної профспілкової організації Агрофірми «Оршівська» Кіцманського району зазначила, що агропромисловий комплекс був і залишається важливим сектором економіки нашої держави, в якому зосереджена майже третина виробничих фондів, де працює четверта частина населення країни, зайнятого в народному господарстві, та де виробляється понад 20% валового суспільного продукту.  Однак фінансовий стан більшості агропромислових підприємств є незадовільним.

Тому профспілка агропромислового комплексу висловлює глибоку стурбованість вкрай низьким рівнем оплати праці, складнощами при оформленні пільгових пенсій для трактористів-машиністів та доярок, непомірним розміром єдиного соціального внеску для особистих селянських господарств, де виробляється близько 80% основних видів сільськогосподарської продукції.

Сидоряк Дмитро Миколайович – голова первинної профспілкової організації, лікар виїзної бригади обласної комунальної установи" Чернівецький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" в своєму виступі відмітив, що профспілка охорони здоров’я не проти реформ в медицині. Але їх потрібно проводити за участі профспілкових активістів і спеціалістів, які працюють на місцях та володіють інформацією про потреби населення в послугах медицини.

Дмитро Миколайович наголосив на тому, що проводились дві Всеукраїнські акції профспілок, а  результати мінімальні, навіть по підвищенню заробітної плати. Людина повинна заробляти стільки, щоб  мати нормальне харчування, нормальне існування, щоб задовольнити свої духовні та матеріальні потреби.

Також залишаються невирішеними проблеми дефіциту кадрів водіїв швидких медичних допомог, що знову ж таки викликано низькою заробітною платою, що і не мотивує молодь до роботи в даній сфері. Тому вирішення питання встановлення належного рівня оплати праці та ініціювання роботи над встановленням міжпосадових різниць в окладах є одним з першочергових завдань профспілок сфери охорони здоров’я.

Ставчанський Микола Миколайович – голова первинної профспілкової організації комунального підприємства " Чернівціводоканал" у своєму виступі наголосив на важливості мотивації профспілкового членства. А дане питання в сфері ЖКГ можна вирішити через зростання рівня заробітної плати в галузі. Не менш важливими проблемами в ЖКГє забезпеченість кадрами. В результаті низького рівня заробітної плати та застарілого обладнання, з яким доводиться працювати робітникам, бригади водоканалу неукомплектовані.

Тому на вирішення питань, які присутні в сфері ЖКГ повинні прийти ефективні перемовини між владою, профспілками та роботодавцями стосовно встановлення тарифів на компослуги,  заміни та модернізації матеріально-технічного забезпечення галузі, налагодження ефективної роботи з керівництвом ЖКГ, адже проблеми галузі не можливо вирішити за 1-2 роки, ця робота повинна нарешті отримати довготривалу перспективу.

До обговорення долучилися і представники влади Олександр Георгійович Фищук, Микола Ярославович Борець і Олексій Павлович Каспрук та нагородили за поданням облпрофради профспілкових активістів Буковини Почесними грамотами Чернівецької ОДА, Чернівецької обласної ради, Чернівецького міського голови.

На завершення учасниками обласних зборів було прийнято Резолюцію зборів та Звернення до КМУ, в яких було наголошено на необхідності; поглиблення соціального діалогу, який є основним інструментом плідної співпраці між органами виконавчої влади, місцевого самоврядування і профспілками в процесі здійсненні реформ у країні та у вирішенні питань захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів працюючих.

Відзначимо, що головним аргументом є наша єдність адже, як показує життєва практика, саме єдність і солідарні дії  первинних профорганізацій і їх голів є тією силою, яка змушує державних чиновників і роботодавців рахуватися з позицією представників трудового люду.

 

Завідувач відділу з питань

захисту соціально-економічних

та духовних інтересів трудящих

Храпко І.Є.