23 березня 2017 року відбувся Пленум Чернівецької обласної ради профспілок. У роботі Пленуму прийняв участь заступник голови Федерації Профспілок України Драп’ятий Евген Михайлович. Від влади – голова обласної державної адміністрації Фищук Олександр Георгійович. З доповіддю «Про роботу облпрофради, її членських організацій в умовах реалізації Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» виступив голова Чернівецької обласної ради профспілок Шкварковський Володимир Антонович.  

У своєму виступі Володимир Антонович відзначив, що з набранням чинності Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», метою якого є відхід від централізованої моделі управління в державі, в області утворено 16 територіальних громад.

 В умовах децентралізації влади та створення об’єднаних територіальних громад, одним із головних пріоритетів діяльності облпрофради, її членських організацій є збереження цілісності та єдності галузевих ланок профспілок, їх організаційної структури, недопущення необґрунтованої ліквідації первинних профспілкових організацій в процесі оптимізації мережі закладів ЖКГ, бюджетної сфери, АПК.  

З метою захисту прав та інтересів членів профспілок в ході формування та реалізації регіональної політики на місцях, пленум облпрофради зобов’язує профспілкові структури усіх рівнів долучитися до роботи в громадських радах, колегіях, комісіях при місцевих органах влади, активізувати роботу щодо налагодження дієвих контактів та забезпечити на принципах партнерства та соціального діалогу співпрацю з представницькими органами об’єднаних територіальних громад.

У зв’язку зі змінами державної політики щодо реформування галузей бюджетної сфери  в умовах децентралізації повноважень органів державної влади, виборним профспілковим органам усіх рівнів слід своєчасно реагувати на відповідні рішення, впливати на їх прийняття з використанням всіх можливих форм і методів профспілкової роботи.

Адже, розвиток профспілкового руху в області, в умовах децентралізації повноважень органів державної влади та органів місцевого самоврядування, є неможливим без підвищення авторитету і зростання довіри працюючих до профспілкових організацій всіх рівнів.

Профспілки Буковини не стоять осторонь тих процесів, які відбуваються в суспільств. Налагоджується взаємодія керівників усіх ланок обласних організацій профспілок, в першу чергу бюджетної сфери з органами влади та місцевого самоврядування щодо обстоювання прав працівників на збереження робочих місць, мінімалізації скорочення і звільнення фахового потенціалу галузей і територій громад, створення нових робочих місць, гідних умов праці та належного рівня її оплати, шляхом врахування у бюджетах громад цільових коштів, передбачених у складі між бюджетних трансфертів, відродження вітчизняного виробництва, ефективного використання ресурсного потенціалу.

З метою захисту прав та інтересів членів профспілок під час формування та реалізації регіональної політики на місцях, президія облпрофради розглянула та прийняла за основу Положення про Координаційну раду представників профспілкових організацій об’єднаної територіальної громади, а також затвердила проект Угоди про співпрацю між обласною радою профспілок та об’єднаною територіальною громадою. Проект цієї Угоди направлено на розгляд та погодження головам всіх 16 територіальних громад.

Розвиток профспілкового руху в області та й в цілому в Україні потребує невідкладних змін та доповнень до Закону України "Про колективні договори й угоди", "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності", Кодексу законів про працю України в частині створення на територіях громад координаційних рад профспілкових організацій, наділення їх відповідними повноваженнями.

    Попереду нас очікує серйозна робота по наданню методичної допомоги організаційним ланкам профспілок в питаннях підготовки та укладення колективних договорів, безготівкового утримання та відрахування членських профспілкових внесків, відрахування коштів на охорону праці, культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу тощо.

    Голова облдержадміністрації Олександр Георгійович Фіщук підтримав ініціативу і ту роботу, яку проводить обласна рада профспілок, районні та міські організації. А також відмітив, що на жаль, законодавець відстає в своїх рішеннях щодо передачі повноважень новоствореним об’єднаним територіальним громадам.

    У своємувиступі заступник голови Федерації Профспілок України Драп’ятий Євген Михайлович відмітив необхідність даної реформи. Існуюча система місцевого самоврядування з урахуванням сучасного адміністративно-територіального устрою України не дозволяє ефективно реалізувати визначені законодавством повноваження, надавати якісні послуги громадян, забезпечувати їх доступність, сприяти сталому соціально-економічному розвитку відповідних територій. Це потребує формування самодостатньої первинної ланки місцевого самоврядування – територіальних громад, які б володіли відповідними матеріальними і фінансовими ресурсами, інфраструктурою та кадрами необхідними для ефективного виконання покладених на них завдань та функцій.

    В обговоренні порядку денного прийняли участь голови обласних організацій галузевих профспілок та обрані голови об’єднаних територіальних громад. В процесі обговорення, виступаючі відмічали невизначеність дій при створенні об’єднаних територіальних громад, недосконалість законодавства щодо збереження профспілок та їх функцій щодо захисту прав і інтересів працюючих.