Інформація про проведення Пленуму Чернівецької обласної ради профспілок

25 квітня 2018 року відбувся Пленум Чернівецької обласної ради профспілок, у ході якого обговорено питання реалізації  зобов’язань Територіальної угоди між Чернівецькою обласною державною адміністрацією, Чернівецькою обласною радою, Федерацією роботодавців Чернівецької області та Чернівецькою обласною радою профспілок за підсумками роботи 2017 року. З відповідною доповіддю на Пленумі виступив голова Чернівецької обласної ради профспілок Володимир Шкварковський.

Голова облпрофради відзначив, зокрема, щопопри відчутні результати, досягнуті Сторонами соціального партнерства у нарощуванні обсягів виробництва, створенні умов для економічного зростання, реального поліпшення рівня життя громадян, що передбачено Угодою, залишається невирішеною ситуація на ринку праці області. Понад 12% працівників області отримували зарплату у розмірі до 3200 грн. Середньообласна зарплата у розмірі 5621 грн. так і  залишилася найнижчою в Україні і відстає від середньої по державі на 1500 грн. Учасники Пленуму висловили стурбованість тим, що майже половина працівників  області, за розмірами їх основних доходів, є бідними. Залишається невирішеним питання ліквідації розриву між посадовим окладом працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки та мінімальною заробітною платою.

Встановлені розміри основнихдержавних стандартів та гарантій – мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, мінімальної пенсії за віком є недостатніми в умовах катастрофічного підвищення цін та тарифів на основні соціально значущі та життєво необхідні товари, падіння купівельної спроможності через зменшення реальних зарплат,  подальше скорочення  робочих місць. У громадян виникає відчуття невпевненості у завтрашньому дні, що загрожує посиленням соціальної напруги в суспільстві.

В системі трудових відносин частина роботодавців продовжує використовувати цивільно-правові договори з працівниками. Тільки на 86,6% виконані зобов"язання по створенню нових робочих місць у галузях економіки. Практично не зменшилась кількість осіб, які працюють в небезпечних та шкідливих умовах праці.

Учасники Пленуму підтримали пропозицію президії облпрофради, адресовану соціальним партнерам, щодо створення  обласної, міської, районних робочих груп з числа науковців, ведучих спеціалістів бюджетоутворюючих галузей, представників виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, ОТГ, профспілкових організацій, які б детально  вивчили можливості кожного трудового колективу щодо нарощування обсягів виробництва за рахунок використання трудового потенціалу, перш за все депресивних територій області, працевлаштування молоді і запропонували дорожню карту розширення, модернізації та перепрофілювання виробництва, реанімування традиційних для Буковини галузей: деревообробної, меблевої, легкої, цукрової, спиртової, визначення конкретних темпів зростання рівня заробітної плати, передбачивши зростання долі основної зарплати у структурі витрат на оплату праці і, що найголовніше, забезпечення повсемісного, періодичного контролю і звітності відповідальних за виконання прийнятих рішень або домовленостей.

Профспілковий актив Буковини звернувся до Кабінету Міністрів України з пропозицією переглянути набори продуктів харчування, непродовольчих товарів та послуг (споживчого кошика) для основних соціальних і демографічних груп населення та встановити на цій основі прожитковий мінімум у розмірі 4100-4200 грн.

У виступах представників Соціального партнерства, керівників обласних організацій профспілок було зроблено загалом критичний аналіз стану справ щодо реалізації Територіальної угоди, висловлено низку ґрунтовних пропозицій щодо піднесення ролі профспілок у регулюванні основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин.

Голова профкому первинної профспілкової організації ТДВ “Трембіта” Ольга Чернівецька, наприклад, звернула увагу профактиву області на необхідність ініціювання перед Кабінетом Міністрів України питання щодо термінового прийняття Верховною Радою України законопроекту № 2245 стосовно відновлення часткового фінансування санаторно-курортного лікування та оздоровлення працюючих та дітей за рахунок коштів Фонду соціального страхування України.

         Начальник Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області Михайло Романів акцентував на важливості та затвердженні на урядовому рівні механізму контролю за ціноутворенням у державі.

Голова обласної організації профспілки працівників охорони здоров’я Олександр Фустій зауважив на те, що попри розпочату в країні медичну реформу залишаються невизначеними питання забезпечення прав та гарантій медичних працівників комунальних некомерційних підприємств щодо умов оплати їх праці, дотримання нормативів навантаження, збереження існуючих доплат та надбавок, норм скороченого робочого часу, врегулювання питання викликів на дому тощо.

Заступник директора Департаменту праці та соціального захисту населення Чернівецької міської ради Ірина Гресь зупинилася на практичних питаннях посилення дієвого контролю за виконанням колективних договорів як основного документа життєдіяльності трудових колективів. Пленум зобов’язав президію, членські організації, міські, районні, первинні  профспілкові організації вжити у 2018 році конкретних заходів з метою 100-відсоткового охоплення підприємств, установ та організацій області колективно-договірним регулюванням трудових відносин.