Аналіз стану виробничого травматизму

та профілактичної роботи

по Чернівецькій області за 2017 рік

 

Одним із основних завдань Фонду соціального страхування України є проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих та небезпечних виробничих факторів, запобігання виникненню випадків загрози здоров’ю та життю застрахованих, викликаних умовами праці.

Планування таких профілактичних заходів здійснюється на основі результатів аналізу виробничого травматизму за матеріалами розслідування нещасних випадків. Особлива увага під час складання аналізу звертається на нещасні випадки зі смертельними наслідками та ті, що закінчуються інвалідністю чи можливою інвалідністю; місця, де нещасні випадки відбуваються найчастіше.

Фонд з першоджерел отримує  інформацію про настання нещасного випадку, представники Фонду беруть участь у розслідування 100% нещасних випадків. Метою кожного розслідування є встановлення причин, що призвели до нещасного випадку чи професійного захворювання та в ході розслідування розроблення заходів, які спрямовані на запобігання виробничому травматизму. Обов’язково контролюється виконання розроблених заходів. Після проведення розслідування, за наслідками розслідування складаються відповідні документи, які лягають в основу соціальних виплат потерпілим, членам їх родин, при цьому витрачаються значні кошти.

 

Аналіз виробничого травматизму

Динаміка зниження рівня виробничого травматизму по Україні загалом, по Чернівецькій області зокрема, спостерігається починаючи з 2009 року.

За 2017 рік до відділень управління Фонду надійшло 47 повідомлень про нещасний випадок на виробництві, в яких постраждали 47 осіб.

За несвоєчасне повідомлення про нещасний випадок на виробництві службою страхових експертів з охорони праці складено 5 протоколів про адміністративні правопорушення за несвоєчасне повідомлення.

З початку року не зареєстровано жодного випадку професійного захворювання.

За вказаний період завершено розслідування (враховуючи незавершене розслідування нещасних випадків минулих періодів) та складено відповідні акти розслідування на 31 страховий випадок (складено акти за формою Н-5, Н-1), в тому числі з смертельним наслідком – 4 (лісове господарство).

На не страхові випадки протягом року було складено 19 актів за формою Н-5, з них по випадках із смертельним наслідком –11.

По решті нещасних випадків розслідування не завершено.

Із загальної кількості нещасних випадків на виробництві, що трапились на підприємствах Чернівецької області питома вага випадків, які за наслідками розслідування визнані такими , що не пов’язані з виробництвом становить:

2012р. – 12%                            2014р. – 23%                   2016р. – 27%

2013р. – 20%                            2015р. – 22%                   2017р. – 38%

 

В порівнянні з попереднім роком загальний рівень виробничого травматизму по області зменшився на 3 випадки (9%), в тому числі із смертельним наслідком на 4 (50%).

Найбільша частка страхових нещасних випадків в Чернівецькій області в 2017 році припадає на м.Чернівці – 13 (42%), Вижницький та Путильський райони разом – 8 (34%), Кіцманський та Сторожинецький район – по 3 (10%).

Найнижчий рівень виробничого травматизму зареєстровано в Сокирянському, Новоселицькому, Кельменецькому та Глибоцькому районах – по одному страховому випадку.

 

 

 

 

Основними показниками, що характеризують стан виробничого травматизму є:

1.

1. Коефіцієнт тяжкості виробничого травматизму – співвідношення кількості днів непрацездатності у потерпілих до кількості нещасних випадків. Аналіз страхових випадків по Чернівецькій області засвідчив, що даний коефіцієнт в останні роки зріс з 60 днів в 2001 до 88 днів в 2017 році. Такий стан речей пояснюється незначною кількістю нещасних випадків в останні роки. При цьому як правило розслідуються резонансні випадки та випадки з важкими наслідками, в тому числі – смертельні та групові. Не відкидається імовірність приховування роботодавцями нещасних випадків із незначним періодом тимчасової непрацездатності, адже кількість зареєстрованих нещасних випадків, наприклад, за 2016 рік із тимчасової втратою працездатності наступна:

- понад 1 місяць – 77%;

- понад 2 місяці – 65 %;

- понад 100 календарних днів – 30 %.

 

 

Аналіз стану виробничого травматизму показує, що основними причинами нещасних випадків продовжують виступати організаційні причини – 58% (65% - у 2016 році). Технічні причини відповідно складають – 23% (16% - у 2016 році), психофізіологічні – 19% (19% - у 2016 році). Основною причиною виробничого травматизму продовжує залишатися людський фактор. В першу чергу це недоліки, упущення в організації охорони праці на підприємствах області з боку роботодавців та нехтування особистою безпекою самими працюючими.

З організаційних чинників 35% нещасних випадків трапляються через порушення трудової і виробничої дисципліни (42% - у 2016 році).

 

 

 

Основними видами подій, які призвели до нещасних випадків  в 2017 році є:

-     падіння потерпілого –  22% (2016р. – 16%) ;

-     дія предметів та деталей що рухаються, розлітаються, обертаються –  16% (2016 – 42%);

-     травма, заподіяна іншою особою чи внаслідок контакту з тваринами    13% (2016р. – 13%);

-     ураження електричним струмом – 13% (2016р. – 0%);

-     дорожньо-транспортна пригода – 13% (2016р. – 16%).

-     падіння, обрушення, обвалення матеріалів, породи, ґрунту, устаткування або їх конструктивних елементів –  3% (2016р. – 10%);

 

 

Найбільш травмонебезпечними в 2017 році є підприємства з класами професійного ризику: 3, 7, 17, 22, 24 (2016р. – 3, 23, 24, 49)., тобто відбулось зміщення кількості нещасних випадків в сторону підприємств з меншим імовірним ризиком травмування.

Пік травматизму згідно розподілу кількості потерпілих у нещасних випадках за періодом часу доби припадає на період часу 11-13год. – 38% (2016р. – 15-18год. – 35%).

Пік травматизму згідно розподілу кількості потерпілих у нещасних випадках за загальним стажем роботи припадає на потерпілих зі стажем роботи понад 10 років (2016р. – до 10 років – 33%).

61% постраждалих від  нещасних випадків на виробництві в 2017 році складають чоловіки, 39% - жінки (2016р. – відповідно - 77% та 23%).

 

Профілактична робота

Одним із основних завдань страхування від нещасного випадку є проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, забезпечення життя і здоров’я працюючих. Фонд здійснює реалізацію завдання запобігання нещасним випадкам на виробництві через службу страхових експертів. Профілактикою нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, участю у розслідуваннях нещасних випадків на виробництві в управлінні Фонду у Чернівецькій області протягом 2017 року були зайняті 7 страхових (головних страхових) експертів з охорони праці (з вересня 2017 року - 9.

В 2017 році страховими експертами управління Фонду в Чернівецькій області було проведено 71 перевірку страхувальників та внесено 71 подання керівникам підприємств, установ та організацій про усунення понад 200 порушень в сфері охорони праці.

З метою надання роботодавцям постійної допомоги у вирішенні питань збереження здоров’я людини та забезпечення безпеки праці страхувальникам надано 542 консультації, взято участь у проведенні 66 семінарів, 112 нарад, 15 «круглих столів».  Так, в засобах масової інформації було опубліковано 140 статей з питань охорони праці і соціального захисту працюючих у разі виникнення нещасних випадків на виробництві, здійснено 31 виступ по радіо. Страхові експерти взяли участь в опрацюванні та впровадженні системи управління охороною праці (СУОП) на 230 підприємствах.

Взято участь у роботі 288 комісій з питань охорони праці на  підприємствах області та комісій з навчання з охорони праці, у розробленні 190 нормативних актів з охорони праці підприємств.