10 липня 2017 року на засіданні Чернівецької обласної тристоронньої соціально-економічної ради обговорювалося питання посилення співпраці соціальних партнерів щодо підвищення рівня заробітної плати в області,  легалізації зайнятості населення, дотримання чинного законодавства в частині мінімальної заробітної плати.

         У засіданні взяли участь перший заступник голови  Чернівецької обласної державної адміністрації Павлюк М.В., заступник голови Чернівецької обласної ради Мельничук В.К., голова Чернівецької обласної ради профспілок Шкварковський В.А.,начальник Управління Держпраці у Чернівецькій області Луцак І.Г. керівник Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області Романів М.В., керівник управління податків і зборів з фізичних осіб  Головного управління ДФС у Чернівецькій області Донець Н.І., представники Федерації роботодавців області, обласних галузевих організацій профспілок.

Головував на засіданні співголова Ради, голова Федерації роботодавців Чернівецької області Бузинський М.Д. Доповідачі - начальник  Управління Держпраці  в області І. Луцак  та директор Департаменту соціального захисту населення  ОДА В.Савкін відзначили, що пріоритетними напрямками роботи Сторін соціального діалогу були питання підвищення рівня оплати праці та забезпечення дієвого контролю за дотриманням чинного законодавства в частині мінімальної заробітної плати, легалізація зайнятості.

         Відзначалося, що з метою здійснення ефективного контролю за дотриманням законодавства про працю налагоджено тісну співпрацю профспілкових структур з Управлінням Держпраці та Головним управлінням Пенсійного фонду України у Чернівецькій області. Погоджено план спільних дій по виявленню нелегальної зайнятості та інших порушень трудового законодавства.

         За даними статистики розмір нарахованої заробітної плати в середньому на одного штатного працівника за січень- травень 2017 року склав 4953 грн., що на 46,7%  більше, ніж за січень-травень 2016 року. Темпи росту реальної заробітної плати склали 130,3%.

         Водночас загальний рівень оплати праці в області все ще залишається вкрай низьким. Різниця між середньою заробітною платою працівників області та відповідним рівнем оплати праці в Україні становить  1740 грн. І цей розрив із року в рік зростає.

         Залишається незмінною ( понад 60%) кількість працівників, які отримують заробітну плату в межах від мінімальної до середньої. Актуальним залишається  питання нерівності в оплаті праці. Частка основної зарплати у структурі  витрат на оплату праці складає в середньому 54%, а в окремих галузях 36-38% замість 70% передбачених Генеральною та Територіальною  угодами.

         Впродовж чотирьох місяців п.р. майже 5963 працівника перебували у відпустках без збереження заробітної плати, біля 13 тис. - працювали в режимі неповного робочого часу.

         Із 221 субєктів господарювання, перевіреними у січні- травні 2017р. головними державними інспекторами праці спільно з профспілковими активістами,  у 165 випадках виявлено порушення норм трудового законодавства щодо своєчасної виплати заробітної плати, недотримання мінімальних гарантій, порушення укладення трудового договору тощо.

         Залишаються невирішеними, притаманні ринку праці України, системні проблеми, такі як відсутність достатньої кількості  сучасних  високотехнологічних та гідно оплачуваних робочих місць, розбалансованість в системі підготовки кадрів, що призводить до дефіциту кваліфікованих спеціалістів у сфері виробництва та низького рівня зайнятості серед осіб з вищою освітою.

         Нагального вирішення потребує питання колективно-договірного регулювання оплати праці, зокрема, з огляду на те, що останніми законодавчими змінами скасовано норму щодо необхідності перевищення  розмірів тарифної ставки працівника І розряду розміру мінімальної заробітної плати, оскільки орієнтиром відтепер є величина прожиткового мінімуму для  працездатних осіб станом на 1 січня календарного року, що визначається Законом про держбюджет.

         Викликає занепокоєння і той факт, що в проекті  Основних напрямів бюджетної політики  закладені показники основних соціальних стандартів та гарантій, які свідчать про знецінення у  2018  році мінімальної заробітної плати на 2,6% ( індекс інфляції за 2017 – 2018 роки складе 119%, а зростання мінімальної зарплати  лише на 16,3%.)

         Більш ніж удвічі збільшиться розрив між мінімальною заробітною платою та посадовим окладом працівника І тарифного розряду ЄТС, що призведе до погіршення умов оплати праці працівників бюджетної сфери порівняно з сьогоднішніми умовами.

         Учасники засідання були одностайні у тому, що вирішувати проблеми регіону, потрібно спільно, об’єднавши зусилля  органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, профспілок і роботодавців.

         На засіданні ОТСЕР також розглянуто питання " Про стан виконання зобовязань Територіальної угоди за підсумками роботи у 2016 році" та прийнято відповідне рішення.